Title Hajmi Yuklab olish
1. Iste`mol mollari ishlab chiqarish+++ 58.05 KB Yuklab olish
ochish
1. Iste`mol mollari ishlab chiqarish+++ 16.24 KB Yuklab olish
2. Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari+++ 72.52 KB Yuklab olish
ochish
2. Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari+++ 18.14 KB Yuklab olish
3. Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi+++ 68.69 KB Yuklab olish
ochish
3. Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi+++ 17.55 KB Yuklab olish
4. Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 57.86 KB Yuklab olish
ochish
4. Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 14.75 KB Yuklab olish
5. Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi+++ 66.57 KB Yuklab olish
ochish
5. Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi+++ 16.81 KB Yuklab olish
6. Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi+++ 73.08 KB Yuklab olish
ochish
6. Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi+++ 19.86 KB Yuklab olish
8. Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari+++ 51.13 KB Yuklab olish
ochish
8. Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari+++ 12.68 KB Yuklab olish
9. Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi+++ 48.10 KB Yuklab olish
ochish
9. Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi+++ 12.46 KB Yuklab olish
10. Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi+++ 60.27 KB Yuklab olish
ochish
10. Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi+++ 16.07 KB Yuklab olish
11. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 59.40 KB Yuklab olish
ochish
11. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 15.26 KB Yuklab olish
12. Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi+++ 59.17 KB Yuklab olish
ochish
12. Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi+++ 17.34 KB Yuklab olish
13. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti+++ 60.04 KB Yuklab olish
ochish
13. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti+++ 15.93 KB Yuklab olish
14. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari+++ 59.32 KB Yuklab olish
ochish
14. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari+++ 17.01 KB Yuklab olish
15. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari+++ 58.58 KB Yuklab olish
ochish
15. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari+++ 16.25 KB Yuklab olish
16. Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari+++ 57.98 KB Yuklab olish
ochish
16. Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari+++ 16.42 KB Yuklab olish
17. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi (oylik)+++ 67.87 KB Yuklab olish
ochish
17. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi (oylik)+++ 19.72 KB Yuklab olish
18. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (oylik)++ 66.30 KB Yuklab olish
ochish
18. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (oylik)++ 19.73 KB Yuklab olish