Title Hajmi Yuklab olish
1. Iste`mol mollari ishlab chiqarish+++ 58.05 KB Yuklab olish
ochish
1. Iste`mol mollari ishlab chiqarish+++ 16.59 KB Yuklab olish
2. Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari+++ 71.83 KB Yuklab olish
ochish
2. Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari+++ 18.50 KB Yuklab olish
3. Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi+++ 66.60 KB Yuklab olish
ochish
3. Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi+++ 17.76 KB Yuklab olish
4. Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 57.87 KB Yuklab olish
ochish
4. Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 14.75 KB Yuklab olish
5. Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi+++ 64.51 KB Yuklab olish
ochish
5. Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi+++ 16.87 KB Yuklab olish
6. Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi+++ 73.11 KB Yuklab olish
ochish
6. Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi+++ 20.04 KB Yuklab olish
8. Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari+++ 47.37 KB Yuklab olish
ochish
8. Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari+++ 12.64 KB Yuklab olish
9. Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi+++ 48.10 KB Yuklab olish
ochish
9. Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi+++ 12.46 KB Yuklab olish
10. Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi+++ 58.24 KB Yuklab olish
ochish
10. Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi+++ 16.08 KB Yuklab olish
11. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 57.34 KB Yuklab olish
ochish
11. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari+++ 15.26 KB Yuklab olish
12. Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi+++ 57.13 KB Yuklab olish
ochish
12. Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi+++ 17.38 KB Yuklab olish
13. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti+++ 58.00 KB Yuklab olish
ochish
13. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti+++ 15.92 KB Yuklab olish
14. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari+++ 57.31 KB Yuklab olish
ochish
14. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari+++ 16.99 KB Yuklab olish
15. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari+++ 58.59 KB Yuklab olish
ochish
15. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari+++ 16.25 KB Yuklab olish
16. Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari+++ 57.98 KB Yuklab olish
ochish
16. Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari+++ 16.43 KB Yuklab olish
17. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi (oylik)+++ 67.12 KB Yuklab olish
ochish
17. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi (oylik)+++ 19.76 KB Yuklab olish
18. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (oylik)++ 66.96 KB Yuklab olish
ochish
18. Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (oylik)++ 19.72 KB Yuklab olish