Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar - Mart
Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
1 930(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1 938(kb)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 901(kb)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 937(kb)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar-Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
3 080 (kb)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 067 (kb)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Qurilish ishlari
3 025 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
4 210 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
6 508 (kb)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar - Mart
Xizmatlar sohasi
2 360 (kb)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Xizmatlar sohasi
2 460 (kb)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
2 465 (kb)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar-Mart
Ichki savdo
1 360 (kb)(Pdf)
Tashqi savdo
2 606(kb)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Ichki savdo
1 360 (kb)(Pdf)
Tashqi savdo
2 806(kb)(Pdf)
Yanvar
Ichki savdo
1 340 (kb)(Pdf)
Tashqi savdo
2 738 (kb)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soxa va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Mart
Ish haqi
1 363 (kb)(Pdf)
Demografik holat
1 276 (kb)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 812 (kb)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.