To‘plamda kichik tadbirkorlik(biznes)ning rivojlanish dinamikasi, kichik tadbirkorlik(biznes)ning asosiy iqtisodiyot tarmoqlaridagi ulushi, kichik tadbirkorlik(biznes)da band bo‘lganlar soni to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar keltirilgan.

Shuningdek, mikrofima va kichik korxonalar soni, ularda ishlovchilar soni, ish haqi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ximatlar) hajmi, sanoat ishlab chiqarish hajmi, asosiy kapitalga investitsiyalardan foydalanish, tovar aylanmasi, korxonalar faoliyatining moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan.