T/r

Tasniflagich, ma`lumotnomaning nomi

Xalqaro, davlatlararo analoglari

Tasdiqlash to`g`risidagi hujjat

Joriy etish sanasi

Statistika sohasida qo`llanilayotgan statistik tasniflagichlardan foydalanish bo`yicha qo`llanma

Statistika organlari tomonidan ishlab chiqilgan tasniflagichlar,
ma`lumotnomalar va nomenklaturalar

1.                   

O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi,
2-tahrir  (IFUT-2)
O’zDT 005-2011

Evropa iqtisodiy hamjamiyati faoliyat turlari statistik  klassifikatsiyasi (KDES red.2) NACE Rev.2 “Statistical classification of economic activities in the European Community”

“O`zstandart” agentligining 28.01.2011 y.
05-268-son qarori

01.02.2011

2.                   

O`zbekiston Respublikasi tashkiliy-huquqiy shakllar tasniflagichi (THShT) O’zDSt 2847:2014

 

“O`zstandart” agentligining 03.09.2014 y.
05-568-son qarori

01.10.2014

3.                   

O`zbekiston Respublikasi ma`muriy-hududiy tuzilmalarini (ob`ektlarini) belgilash tizimi idoraviy tasniflagichi (MHOBT)

 

Davlat statistika qo`mitasining  
 28.02.2014y.
21-son buyrug`i

1.03.2014

4.                   

Davlat va xo`jalik boshqaruvi idoralarini belgilash tizimi (DBIBT) idoraviy ma`lumotnomasi

 

Davlat statistika qo`mitasining 14.02.2014y.
11-son buyrug`i

1.03.2014

5.                   

O`zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulotlarning (tovarlar, ishlar, xizmatlarning) statistik  tasniflagichi (MST) O’zDSt 2914:2014

Evropa iqtisodiy hamjamiyati faoliyat turlari bo`yicha maxsulotlarning statistik  klassifikatsiyasi KPES 2008 va MDH statistika qo`mitasi tomonidan tavsiya qilingan namunaviy mahsulotlarning (tovarlar va xizmatlarning) statistik klassifikatori – SKP-2.

“O`zstandart” agentligining
19.01.2015 y.
05-612-son qarori

23.01.2015

6.                   

O`zbekiston Respublikasi Asosiy fondlar tasniflagichi
(O`R AFT)

MDHning namunaviy asosiy fondlar statistik tasniflagichi (uni ishlab chiqishda
MHT-2008 dan tashqari Yevrostatning klassifikatsiyala-ridan foydalanilgan: “Inshootlar turlari klassifikatsiyasi” (SS/KS 1998), “Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulotlarning statistik  klassifikatsiyasi” (SRA/KPES 2008)) va unga asoslangan “O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulotlarning (tovarlar, ishlar, xizmatlarning) statistik tasniflagichi”
(O’zDSt  2914 : 2014), Asosiy fondlarning umumrossiya klassifikatori (OK 013-2014 (SNS 2008)) va Qozog`iston Respublikasi Asosiy fondlar tasniflagichi (GK 026 – 2017).

Davlat statistika qo`mitasining
29.11.2018y.
110-son buyrug`i

1.01.2019

7.                   

O`zbekiston Respublikasi Maqsadlar bo`yicha individual iste`mol tasniflagichi
(O`R MIIT) 2018

BMTning xalqaro standarti-Maqsadlar bo`yicha individual iste`mol tasniflagichi 2018

Davlat statistika qo`mitasining 24.12.2019y.
131-son buyrug`i

1.01.2020 (bosqichma-bosqich)

8.                   

Keng qamrovli iqtisodiy toifalar bo`yicha tovarlarning statistik nomenklaturasi

BMT Statistika bo`limi tomonidan tayyorlangan xalqaro Keng qamrovli iqtisodiy toifalar bo`yicha tasniflagich

Davlat statistika qo`mitasining 31.03.2020y.
7-son qarori

31.03.2020

9.                   

O`zbekiston Respublikasi davlat statistika kuzatuvlari shakllari tasniflagichi (DSKShT)

 

Davlat statistika qo`mitasining 23.04.2020y.
28-son buyrug`i

1.01.2021

10.               

Ulgurji va chakana savdo tovarlari nomenklaturasi

 

 

 

11.               

Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari nomenklaturasi

 

 

 

boshqa organlar tomonidan ishlab chiqilgan tasniflagichlar,
ma`lumotnomalar va nomenklaturalar

12.               

Xalqaro kasalliklarning tasnifi, o`ninchi qayta ko`rish (XKT-10)

Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti
Xalqaro kasalliklarning tasnifi, o`ninchi qayta ko`rish (XKT-10) ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th Rev.)

O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligining 22.01.2003y.
31-son buyrug`i

22.01.2003

13.               

O`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining ta`lim yo`nalishlari, mutaxassisliklar va kasblar tasniflagichi

Ta`limning xalqaro standart klassifikatsiyasi (TXSK) (ISCED) 1997 printsiplari asosida

“O`zstandart” agentligining 06.07.2011y.
05-313-son qarori

01.08.2011

14.               

Oliy ta`lim yo`nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori

Ta`limning xalqaro standart klassifikatsiyasi (TXSK) (ISCED) 1997 printsiplari asosida

“O`zstandart” agentligining 10.09.2011y.
2877-son qarori

01.10.2012

15.               

Dunyo mamlakatlari tasniflagichi

 

O`zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo`mitasining 2016 yil
29 fevraldagi 01-02/15-07-son qarori

21.04.2016

16.               

Xizmatchilarning asosiy lavozimlari
va ishchilar kasblari klassifikatori

Xalqaro mehnat tashkilotining Kasblarning xalqaro standart klassifikatori (Kasblarning xalqaro standart klassifikatori-88 yoki ISCO

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil
4 oktyabrdagi 795-son qarori

01.11.2017

17.               

O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (TIF TN) 2017 yilgi versiyasi

Tovarlarni tavsiflash va kodlashning uyg`unlashtirilgan tizimi 2017

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.12.2017y.
PQ-3448-son qarori

01.01.2018