🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021/2022-o‘quv yili boshiga Farg‘ona viloyatda faoliyat yuritayotgan umumta’lim muassasalari soni 987 tani tashkil etdi.

👇Shundan:
♻️Boshlang‘ich maktablar - 8ta
♻️Boshqa muassasalar – 10taga to‘g‘ri keldi.