🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil 1-iyul holatiga viloyat bo‘yicha iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni 4537 tani tashkil etdi.

⬇️Shundan:
♻️Savdo – 1934ta
🟡Sanoat –971ta
🔴Boshqa turlar –455ta
♻️Qurilish – 300ta
🟡Qishloq,o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 283 ta
🔴Tashish va saqlash – 153 ta
♻️Yashash va ovqatlanish– 246 ta
🟡Axborot va aloqa– 100 ta
🔴Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar -95 tani tashkil etdi.