26/05/2023

2023-yilning yanvar-aprel oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 35,3 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 26,5 % ga kamaygan bo‘lsa, ishlab chiqarish hajmi 3 031,2 mlrd.so‘mni tashkil etdi. Shuningdek, 📊2022-yilning yanvar-aprel oylarida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 41,6 % ni tashkil etgan bo‘lsa, uning fizik hajm indeksi 117,4 % ni tashkil etgan.