15/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga Beshariq tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2200 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 111,8 %ni tashkil etdi.

Shundan:
🟣Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1504 ta
🟣Yangi tashkil etilgan korxonalar - 209 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
🟠Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 84 ta
🔴Sanoatda – 225 ta
🟠Qurilishda - 77 ta
🔴Savdoda – 508 ta
🟠Tashish va saqlashda – 53 ta
🔴Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 72 ta
🟠Axborot va aloqa – 27 ta
🔴Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 53 ta
🟠Boshqa turdagi xizmatlar – 405 taga to‘g‘ri keldi.