19/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga Toshloq tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2840 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 116,2 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1991 ta
angi tashkil etilgan korxonalar - 356 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 140 ta
Sanoatda – 369 ta
Qurilishda - 134 ta
Savdoda – 745 ta
Tashish va saqlashda – 77 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 74 ta
Axborot va aloqa – 40 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 52 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 360 taga to‘g‘ri keldi.