26/10/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Bag‘dod tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 410,8 mlrd.so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,0 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 65,0 mlrd.so‘m
Savdo xizmatlari – 167,9 mlrd.so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 47,7 mlrd.so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari -5,7 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari - 306,3 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 1 787,4 ming so‘m miqdorida qayd etildi.