16/11/2023

 

2023- yilning yanvar-oktabr oylarida jami 7 081 ta yangi korxonalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etildi.

Ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:
savdo sohasida – 2 815 ta
sanoat sohasida – 1 521 ta
qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi zohasida – 613 ta
qurilish sohasida – 405 ta
yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 371 ta
tashish va saqlash sohasida – 277 ta
axborot va aloqa sohasida – 262 ta
sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasi – 123 ta
boshqa sohalarda – 694 ta