04/12/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Bag‘dod tumani korxonalari tomonidan 652,8 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilga. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 100,2 % ni tashkil etdi.

 Bundan tashqari:
 Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 2 840,4 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 415,9 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 1 809,7 ming so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 238,0 mlrd.so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 177,9 mlrd.so‘mga to‘g‘ri keldi.