04/12/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Buvayda tumani korxonalari tomonidan 494,8 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 113,5 % ni tashkil etdi.

 Bundan tashqari:
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 2 030,2 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 152,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 625,6 ming so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 41,2 mlrd. so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 111,2 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.