12/02/2024

2023-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Oltiariq tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1 162,9 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 110,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 81,0 mlrd.
Transport xizmatlari – 400,7 mlrd.
Savdo xizmatlari – 450,1 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 56,1 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 13,7 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 13,4 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 13,7 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 13,8 mlrd.
Ijara xizmatlari – 12,7 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 22,7 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 1032,6 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 5 143,3 ming so‘m miqdorida qayd etildi.