12/02/2024

2023-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Oltiariq tumani korxonalari tomonidan 868,4 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 105,1 % ni tashkil etdi.

 Bundan tashqari:
 Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 3 841,4 ming so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 1 094,4 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 247,4 mlrd. so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 75,6 mlrd. so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 171,8 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.