01/03/2024

2023-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Furqat tumani korxonalari tomonidan 547,3 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 105,3 % ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 4 352,2 ming so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 2840,1 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 357,1 mlrd. so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 190,7 mlrd. so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 166,4 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.