26/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Farg‘ona shahri bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1 294,0 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 115,4 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 527,9 mlrd.
Transport xizmatlari – 178,8 mlrd.
Savdo xizmatlari – 151,1 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 32,7 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 90,6 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar - 38,2 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 12,1 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 65,1 mlrd.
Ijara xizmatlari – 21,5 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 22,5 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 545,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 4 067,9 ming so‘m miqdorida qayd etildi.