27/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Marg‘ilon shahri bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 363,2 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 114,1 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 44,4 mlrd.
Transport xizmatlari – 95,8 mlrd.
Savdo xizmatlari – 86,6 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 15,8 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 11,8 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 4,1 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 18,2 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 15,5 mlrd.
Ijara xizmatlari – 15,5 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 21,2 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 300,0 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 1 459,6 ming so‘m miqdorida qayd etildi.