27/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Quvasoy shahrida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar tomonidan 22,6 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 88,2 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Kichik korxona va mikrofirmalar – 17,7 mlrd. so‘m
Norasmiy sektor – 4,9 mlrd. so‘m

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 12,1 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 226,0 ming so‘m

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Bin ova inshootlarni qurish – 13,6 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 8,3 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 0,8 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.