29/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Bag‘dod tumanida qurilish korxona va tashkilotlar tomonidan 123,3 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,9 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Yirik korxonalar – 4,2 mlrd. so‘m
Kichik korxona va mikrofirmalar – 115,0 mlrd. so‘m
Norasmiy sektor – 4,1 mlrd. so‘m

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 51,2 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 534,9 ming so‘m

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Bin ova inshootlarni qurish – 83,4 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 31,2 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 8,7 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.