01/04/2024

 2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Qo‘shtepa tumanida qurilish korxona va tashkilotlar tomonidan 80,1 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 134,3 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Yirik korxonalar – 18,2 mlrd. so‘m
Kichik korxona va mikrofirmalar – 53,7 mlrd. so‘m
Norasmiy sektor – 8,2 mlrd. so‘m

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 38,4 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 534,9 ming so‘m

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Bin ova inshootlarni qurish – 54,2 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 24,3 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 1,6 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.