02/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Bag‘dod tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 132,0 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,6 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 14,7 mlrd.
Transport xizmatlari – 21,4 mlrd.
Savdo xizmatlari – 54,4 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 12,7 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 5,0 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 2,3 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 4,1 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 1,8 mlrd.
Ijara xizmatlari – 3,3 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 3,1 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 101,8 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 572,5 ming so‘m miqdorida qayd etildi.