08/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Dang‘ara tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 126,4 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 18,7 mlrd.
Transport xizmatlari – 26,1 mlrd.
Savdo xizmatlari – 46,9 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 9,6 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 3,5 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari – 2,8 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 2,6 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 2,0 mlrd.
Ijara xizmatlari – 2,7 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 4,0 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subektlari – 96,2 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 722,8 ming so‘m miqdorida qayd etildi.