17/05/2024

2024-yil 1- may holatiga Farg‘ona tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 534 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 812 ta
Yangi tashkil etilgan – 117 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 101 ta
Sanoatda – 262 ta
Qurilishda – 116 ta
Savdoda – 655 ta
Tashish va saqlashda – 54 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 95 ta
Axborot va aloqada – 11 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 74 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 822 ta
Xususiy korxonalar – 436 ta
Oilaviy korxonalar – 212 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 19 taga to‘g‘ri keldi.