17/05/2024

2024-yil 1- may holatiga Qo‘shtepa tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 152 taga yetdi

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 459 ta
Yangi tashkil etilgan – 127 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 106 ta
Sanoatda – 238 ta
Qurilishda – 78 ta
Savdoda – 549 ta
Tashish va saqlashda – 37 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 81 ta
Axborot va aloqada – 26 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 44 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 919 ta
Xususiy korxonalar – 146 ta
Oilaviy korxonalar – 142 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 5 taga to‘g‘ri keldi.