20/05/2024

2024-yil 1- may holatiga O‘zbekiston tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 862 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 763 ta
Yangi tashkil etilgan – 97 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 52 ta
Sanoatda – 399 ta
Qurilishda – 68
Savdoda – 584 ta
Tashish va saqlashda – 57 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 92 ta
Axborot va aloqada – 14 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 56 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 976 ta
Xususiy korxonalar – 190 ta
Oilaviy korxonalar – 277 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 21 taga to‘g‘ri keldi.