15/10/2021

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-sentabr holatiga, viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 47 306 tani tashkil etdi.

👇Shundan:
🍱Savdo - 14 544 ta
🏭Sanoat – 10 287 ta
🔹Boshqa turlar – 9 996 ta
🏗Qurilish – 3 633 ta
🍧Yashah va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar – 2 563 ta
🌾Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 2 248 ta
☎️Axborot va aloqa – 1 696 ta
🚆Tashish va saqlash – 1 265 ta
🛌Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 1 074 taga to‘g‘ri keldi.