23/12/2021

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yilning 1-dekabr holatiga Farg‘ona viloyatining ishlab chiqaradigan sanoatda ayrim turdagi mahsulotlarning ko‘rsatkichlari e’lon qilindi.

👇Shundan:
♻️Dizel yoqilg‘isi – 338,7 ming tonna
🔴Avtomobil benzini – 209,2 ming tonna
♻️Klinkersement – 845,2 ming tonna
🔴O‘simlik yog‘I – 18,1 ming tonna
♻️Portlandsement – 873,7 ming tonna
🔴Yumshoq bug‘doy va spelta uni – 235,9 ming tonna
♻️Neft bitumi – 54,4 ming tonna
🔴Aroq 100% spirt- 1 175,7 ming litr
♻️Uzum vinosi – 872,1 ming litr
🔴Karbamid – 144,8 ming tonna
♻️Paxta chigiti – 73,7 ming tonna
🔴Paxta linti – 3,5 ming tonnani tashkil etdi.