28/02/2022

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil yanvar oyi holatiga Quvasoy shahar bo‘yicha ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 7,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🟢Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 2,9 mlrd. so‘m
🟢Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 4.9 mlrd. so‘m.

⬇️Bundan tashqari:
🔶Sanoat ishlab chiqarish – 91,7 mlrd. so‘m
🔶Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 956,1 ming so‘m
🔶Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 82,0 ming so‘m tashkil etdi.