25/08/2022

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil yanvar-iyul oylari holatiga Farg‘ona viloyati import tarkibida mashinalar va transport- asbob uskunalari hajmi 242,8 million AQSH dollarini tashkil etib, o?tgan yilning shu davriga nisbatan 37,6 % ga ko?paydi va importning umumiy hajmidagi ulushi 33,5 % ga yetdi.

Shundan:
Xitoy-Xalq Respublikasi – 137,6 mln.AQSH dollari
Turkiya – 26,6 mln.AQSH dollari
Hindiston – 14,0 mln.AQSH dollari
Koreya Respublikasi – 12,9 mln.AQSH dollari
Litva – 9,7 mln.AQSH dollarini tashkil etdi.