13/12/2022

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil yanvar-oktabr oylari holatiga Farg‘ona tumani bo‘yicha ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 152,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Shundan:
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 51,8 mlrd.so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 113,2 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Sanoat ishlab chiqarish – 696,8 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari –3 127,7 ming so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 686,1 ming so‘m
Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari – 319 ta
Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalari – 65 tani tashkil etdi.