13/12/2022

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil yanvar-oktabr oylari holatiga Rishton tumani bo‘yicha ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 135,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Shundan:
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 71,7 mlrd.so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 63,7 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Sanoat ishlab chiqarish – 306,8 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari –1 462,9 ming so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 645,6 ming so‘m
Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari – 494 ta
Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalari – 105 tani tashkil etdi.