So'nggi yangiliklar

2023-yilning yanvar-sentabr oylari holatiga viloyatimizda barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 835,3 ming tonna sabzavot yitishtirildi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Uchko‘prik tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 697,6 mlrd.so‘mga yetdi.

2023–yilning yanvar–sentabr oylarida ishlab chiqarilgan dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 15 592,2 mlrd. so‘mni yoki 2022–yilning mos davriga nisbatan 101,7 %ni tashkil etdi.

2023-yilninf yanvar-sentabr oylari holatiga Farg‘ona viloyatining aholi jon boshiga bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1 797,6 ming so‘mni tashkil etdi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Buvayda tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 678,2 mlrd. so‘mga yetdi.

2023-yilning yanvar–sentabr oylarida viloyatimizda ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 26 654,2 mlrd. so‘mni yoki 2022–yilning mos davriga nisbatan 103,3 %ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari 15 592,2 mlrd. so‘mni, chorvachilik mahsulotlari 11 061,9 mlrd. so‘mni tashkil qildi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha qurilish ishlarining asosiy qismi qurilish, turar joy va yashash uchun mo‘ljallangan hamda yashash uchun mo‘ljallanmagan binolar qurish bo‘yicha amalga oshirilgan
qurilish ishlaridan tashkil topdi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Bag‘dod tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 410,8 mlrd.so‘mga yetdi.

Dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023–yilning yanvar–sentabr oylarida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 27210,5 mlrd. so‘mni yoki 2022–yilning mos davriga nisbatan 103,3 %ni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 26 852,8 mlrd. so‘mni, o‘rmon xo‘jaligi – 246,6 mlrd. so‘mni, baliqchilik xo‘jaligi 111,1 mlrd. so‘mni tashkil qildi.

2023-yilning yanvar-sentabr oylariga davlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan jami 226,8 mlrd. so‘m qurilish ishlari bajarildi.

Viloyatda 2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga norasmiy sektor hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlarining ulushi 21,7 %ni tashkil etdi yoki 1 565,6 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Qo‘shtepa tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 410,8 mlrd. so‘mga yetdi. 

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 57,8 % to‘g‘ri kelib, 2022- yilning yanvar- sentabr oylariga nisbatan 4,1 punktga kamaydi.

Joriy yilning 24-oktabr kuni Farg‘ona viloyat statistika boshqarmasining “Turmush darajasi statistikasi va uy xo‘jaliklari kuzatuvlari” bo‘limi mutaxassisi O. Holbekov tomonidan uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi o‘tkazildi.

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish va boshqa tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1 477,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Oltiariq tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 825,0 mlrd.so‘mga yetdi.

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida, Farg‘ona viloyatida jami 7 205,6 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2022- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 112,7 % ni tashkil etdi.

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Quva tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 555,4 mlrd.so‘mga yetdi.