25/05/2023

2023- yil yanvar-mart oylari holatiga Marg‘ilon shahar bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 503,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 2022- yilning yanvar-mart oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 102,8 %ni tashkil etdi.

⬇️Bundan tashqari:
🟢Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 2 037,0 ming so‘mga
🟢Savdo xizmatlar – 182,2 mlrd.
🟢Transport xizmati – 127,8 mlrd.
🟢Moliyaviy xizmatlar – 43,6 mlrd.
🟢Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 21,5 mlrd
🟢Ta’lim xizmatlari – 11,1 mlrd.
🟢Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 16,7 mlrd.
🟢Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 3,5 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.