25/05/2023

2023-yilning yanvar-aprel oylari yakunlariga ko‘ra, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishning ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 11,1 % ni tashkil etdi, o‘tgan yilga nisbatan fizik hajm indeksi esa 1,7 % ga o‘sgan va ishlab chiqarish hajmi 956,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022-yilning yanvar-aprel oylarida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishning ulushi 10,6 % ni, uning fizik hajm indeksi esa 107,2 % ni tashkil etgan.