25/05/2023

2023-yilning yanvar-aprel oylari yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 17,4 % ni tashkil etdi, o‘tgan yilga nisbatan fizik hajm indeksi esa 28,1 % ga o‘sdi va ishlab chiqarish hajmi 1490,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022-yilning yanvar-aprel oylarida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 13,9 % ni, uning fizik hajm indeksi esa 96,4 % ni tashkil etgan.