25/05/2023

2023- yil yanvar-mart oylari holatiga Quvasoy shahar bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 109,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022- yilning yanvar-mart oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 103,0 %ni tashkil etdi.

⬇️Bundan tashqari:
♻️Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 1 101,1 ming so‘mga
♻️Savdo xizmatlar – 44,4 mlrd.
♻️Transport xizmati – 18,0 mlrd.
♻️Moliyaviy xizmatlar –13,6 mlrd.
♻️Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 7,9 mlrd
♻️Ta’lim xizmatlari – 3,0 mlrd.
♻️Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 1,2 mlrd.
♻️Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 1,0 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.