01/06/2023

2023- yil yanvar-aprel oylari holatiga Dang‘ara tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 158,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 2022- yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 109,1 %ni tashkil etdi.

⬇️Bundan tashqari:
🟣Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 914,1 ming so‘mga
🟣Savdo xizmatlar – 68,1 mlrd.
🟣Transport xizmati – 28,6 mlrd.
🟣Moliyaviy xizmatlar – 7,6 mlrd.
🟣Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 17,8 mlrd
🟣Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 4,0 mlrd.
🟣Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 3,0 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.