07/06/2023

2023-yil yanvar-aprel oyilari holatiga Qo‘qon shahrida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar soni 246 tani tashkil etib, ular tomonidan 312,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. 📊O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 117,7 %ni tashkil etdi.

👇Shundan:
🏗Yirik qurilish tashkilotlari – 27,3 mlrd. so‘m
🏗Kichik korxona va mikrofirmalar – 225 mlrd. so‘m
🏗Norasmiy sektor – 59,7 mlrd. so‘m

👇Bundan tashqari:
🏗Umumiy hajmdan yangi qurilish, rekonstruksiya va qayta qurollantirish – 246,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi.