25/09/2023

2023-yil yanvar-avgust oylari holatiga Bag‘dod tumanida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar tomonidan 227,7 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. 📊O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 100,7 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Yirik qurilish tashkilotlari – 11,4
Kichik korxonf va mikrofirmalar – 153,9
Norasmiy sektor – 62,4

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 131,8 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 994,1ming so‘m.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘icha:
Bino va inshootlarni qurish – 191,7 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 27,3 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 8,7 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.