26/10/2023

 

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Buvayda tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 678,2 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 65,7 mlrd.so‘m
Savdo xizmatlari – 221,7 mlrd.so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 52,9 mlrd.so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari -5,2 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari - 399,6 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 2 782,9 ming so‘m miqdorida qayd etildi.