26/10/2023

 

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Uchko‘prik tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 697,6 mlrd.so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,2 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 80,3 mlrd.so‘m
Savdo xizmatlari – 372,8 mlrd.so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 47,7 mlrd.so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari -10,3 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:

Kichik tadbirkorlik subyektlari - 496,8 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 2 927,5 ming so‘m miqdorida qayd etildi.