08/11/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Farg‘ona shahrida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 3433,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,0 %ga yetdi.

Shundan:
Markazlashgan investisiyalar – 935,9 mlrd. so‘m
Respublika budjeti – 677,2 mlrd. so‘m
Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar - 185,9 mlrd. so‘m
 Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi – 72,8 mlrd. so‘m

Markazlashmagan investisiyalar – 2497,7 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.
Korxona o‘z mablag‘i – 754,2 mlrd. so‘m
To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiya hamda kafolatlanmagan xorijiy kreditlar – 974,8 mlrd. so‘m
Aholi mablag‘i – 331,6 mlrd. so‘m
Bank krediti va boshqa qarz mablag‘lari – 437,1 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.