17/11/2023

2023-yilning 1- noyabr holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 43 062 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qildi. Shundan xususiy korxonalar soni 8 221 tani tashkil qildi (ulushi 19,1 %).

Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:
 Farg‘ona shahri – 1 289 ta
 Marg‘ilon shahri – 645 ta
 Bag‘dod tumani – 545 ta
 Buvayda tumani – 542 ta
 Quva tumani – 513 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:
 savdo sohasida – 3 452 ta
 sanoat sohasida – 1 623 ta
 yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 667 ta
 qurilish sohasida – 516 ta
 qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 355 ta