12/02/2024

2023-yil yanvar- dekabr holatiga, Oltiariq tumani bo‘yicha qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 3 547,2 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi. Otgan yilning mos davriga nisbatan 103,3 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Don – 45,1 ming tonna
Sabzavotlar – 176,4 ming tonna
Kartoshka – 25,7 ming tonna
Poliz – 22,2 ming tonna
Meva – 60,9 ming tonna
Uzum - 62,5 ming tonna
Go‘sht tirik vaznda – 11,9 ming tonna
Sog‘ib olingan sut hajmi – 71,0 ming tonna
Olingan tuxum soni – 24,9 mln. Dona
Ovlangn baliq – 115,6 tonna
Yirik shoxli qoramollar – 78,2 ming bosh
Sigirlar – 33,0 ming bosh
Qoy va echkilar – 51,8 ming bosh
Otlar – 464 bosh
Parrandalar – 288,0 ming boshga to‘g‘ri keldi.