01/03/2024

2023-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Toshloq tumanining chakana savdo aylanmasi hajmi 543,5 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 108,0 %ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:
Aholi jon boshiga chakana savdo aylanmasi - 2 508,2ming so‘m
Uyushmagan savdo aylanmasi – 34,0 mlrd. so‘m
Umumiy ovqatlanish korxonalarida – 9,2 mlrd. so‘m
Avtotransport vositalari va ularning ehtiyot qismlari ulgurji va chakana savdo aylanmas – 33,1 mlrd. so‘m
Ulgurji savdo tovar aylanmasida – 1 135,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi.