28/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Qo‘shtepa tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 137,8 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 110,9 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 13,7 mlrd.
Transport xizmatlari – 40,1 mlrd.
Savdo xizmatlari – 53,4 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 10,9 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 0,9 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 0,5 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 2,7 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 1,4 mlrd.
Ijara xizmatlari – 3,2 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 3,6 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 113,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 667,7 ming so‘m miqdorida qayd etildi.