09/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Farg‘ona tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 157,0 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 111,9 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 16,5 mlrd.
Transport xizmatlari – 24,8 mlrd.
Savdo xizmatlari – 47,3 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 12,0 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 3,2 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari – 21,9 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 1,0 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 3,3 mlrd.
Ijara xizmatlari – 3,5 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 3,3 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subektlari – 108,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 715,8 ming so‘m miqdorida qayd etildi.