13/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Yozyovon tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 97,1 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 111,4 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 8,5 mlrd.
Transport xizmatlari – 33,8 mlrd.
Savdo xizmatlari – 38,1 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 6,4 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 0,8 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari – 0,6 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 0,5 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 0,4 mlrd.
Ijara xizmatlari – 0,6 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 2,8 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subektlari – 82,4 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 819,8 ming so‘m miqdorida qayd etildi.