19/04/2024

2023/2024-o‘quv yilining boshiga Qo‘qon shahri bo‘yicha 62 ta umumiy o‘rta ta’lim maktablari mavjud bo‘lib, unda jami 53 308 o‘quvchi ta’lim olmoqda va 3 728 ta o‘qituvchi faoliyat ko‘rsatmoqda

Shundan:
1 ta boshlang‘ich ta’limda – 63 ta o‘quvchi
58 ta umumiy o‘rta ta’limda – 52 776 ta o‘quvchi
2 ta boshqa ta’limda – 469 ta o‘quvchi to‘g‘ri keldi.

Sinflar bo‘yicha taqsimlanganda:
1-4- sinflarda – 20 631 ta o‘quvchi
5-9- sinflardaa – 25 401 ta o‘quvchi
10-11- sinflarda – 6 807 ta o‘quvchi
boshqa maktablarda – 469 ta o‘quvchi to‘g‘ri keldi.